Senast uppdaterad: 09/29/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Välkommen till Kristallkulan, Portal 2


                                                        PORTAL 2

                                              Här går barn i åldern 1-4 år.

 

Det dagliga mötet med barn och föräldrar är en stor och viktig del i vårt arbete, vi strävar efter att alla ska känna trygghet och förtroende för oss pedagoger. Vi vill att alla barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande och därför anser vi att det är viktigt att skapa en trygg, rolig, lärorik miljö med många spännande utmaningar. 

Vi arbetar i projekt och använder oss ständigt av barngruppen för att föra arbetet vidare. Barnens intressen och nyfikenhet är utgångspunkt och projektet kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad man tillsammans upptäcker och utforskar.

I vårt projektarbete använder vi oss av den underbara barbafamiljen och deras fantastiska egenskaper. De kommer på besök och leder oss i vårt arbete. Med hjälp av böckernas berättelser, karaktärer och budskap kommer vi att knyta an till målen i läroplanen på ett lekfullt och spännande sätt. De olika karaktärerna i böckerna representerar t.ex. rörelse, skapande. musik, sång, matematik, naturvetenskap, teknik och språk.

Vi arbetar ständigt med värdegrundsfrågor och hållbar utveckling. Den dagliga utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet. Vi är ute på vår fina gård och leker eller utforskar skog och lekparker i närområdet. Vi har idrott en gång i veckan i vår egen idrottshall.

          

   

                                               

 

 

Här arbetar:
Helen Andersson Leg. Förskollärare 100%

Emmeli Doverstål

Leg. Förskollärare 100%
Marita Olsson Förskolepedagog 100%

 

Telefon 0921-62872
Mobil 070-283 53 21

 

 

 

 

 

 

 


Genvägen