Senast uppdaterad: 01/13/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Välkommen till Kristallkulan, Portal 7


VÄLKOMMEN TILL KRISTALLKULAN, Portal 7

Här går våra 5-åringar.

 

Vi samarbetar med Portal 6 under öppningar och stängningar och vid personals frånvaro.

På Portal 7 ger vi barnen många spännande och roliga utmaningar i både matematik, naturvetenskap, teknik, språk, samarbete, skapande, musik och dans, drama och rörelse m.m. Vi är ute mycket både på vår fina utegård men även i skog och mark i närområdet. Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete, hållbar utveckling och ASL (Att skriva sig till läsning). Vi ger barnen ett stort inflytande över verksamheten och arbetar för att skapa en bra gemenskap i gruppen med kamratstärkande lekar och aktiviteter.

Ulrika Rynlid, Leg Förskollärare 100%

Lisbeth Fors-Bergman, Leg Förskollärare 100%

Helene Lindström, Leg Förskollärare 100%

Catarina Lejonclou, Leg Förskollärare 87,5%

Telefonnummer: 0921-628 46

Mobilnummer: 070-208 53 44

 


Genvägen