Senast uppdaterad: 03/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kyrkkläppens kök


Välkommen till köket:)

Möte

Dagligen möter kokerskorna förskollärarna och det finns många tillfällen att utbyta önskemål och erfarenheter mellan varandra. Om du som förälder vill träffa Eva eller Anneile kan du boka ett möte med dem. Kokerskorna deltar också i planerade möten med förskollärarna för att utveckla arbetet för att öka kvaliteten på barnens mat och situation kring den.

Specialkost

Om ditt barn äter specialkost önskar vi läkarintyg på detta och att du vid inskolning upplyser förskollärarna om det. Våra kokerskor har lång erfarenhet och det finns mycket god kunskap i arbetet med specialkoster.

 

 

 

 

 

 


Genvägen