Senast uppdaterad: 03/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nattis


Nattis

På Kyrkkläppens förskola i centrala Boden erbjuds barnomsorg under OB-tid på kvällar, nätter och helger. Nattis tar emot barn mellan 1-12 år från hela Bodens kommun. OB-omsorgen prioriterar framförallt trygghet och trivsel i verksamheten.

Rutiner vardag

Verksamheten har öppet 17.00 – 08.00 vardagar

  • 17.30 middag följt av lugna aktiviteter inomhus, kvällsfika och nattning.

Rutiner helg

Verksamheten har öppet dygnet runt under helger.

  • 08.00 frukost följt av aktiviteter utomhus eller inomhus.
  • 12.00 lunch följt av aktiviteter utomhus eller inomhus..
  • 14.30 mellanmål följt av aktiviteter utomhus eller inomhus.
  • 17.00 middag, fredags- eller lördagsmys samt aktiviteter inomhus..

Exempel på aktiviteter inomhus:

På vardagskvällar möter ditt barn lugna aktiviteter som t ex sagoläsning, sångstund eller något barnprogram på TV. Under helgen kan det vara aktiviteter som t ex  leka, rita, måla, spela spel, dator, I-pad, TV och film.

Exempel på aktiviteter utomhus:

Utevistelsen är beroende av årstid, väder och antal barn. Den kan vara på förskolans gård eller besök i någon lekpark. Besök kan förekomma på biblioteket eller annat som barnen kan se som intressant och roligt.

Anmälan om behov

Förälder som på grund av arbete har barn inskrivet på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg oavsett kommunal- eller fristående huvudman och har ett verifierat behov av OB-omsorg får ansöka om plats på nattis. Ansökan görs på kommunens ansökningsblankett. Vid frågor eller önskemål om att få blanketten i pappersform ontakta placeringsassistent på utbildningförvaltningen om detta. När du lämnat in ansökan måste du styrka ditt behov med arbetsgivarintyg och schema.

Nyttjande av plats

Platsen kan nyttjas under verifierad arbetstid inklusive restid. Schema ska inlämnas till förskolan senast två veckor i förväg. Vid akut påkommet behov ska meddelande göras minst 48 timmar i förväg. Vid behov som uppkommer efter 48 timmarsgränsen kan plats nyttjas endast om det är praktiskt möjligt för förskolan.

Vid storhelger

Så som jul, nyår, trettondag, påsk, Kristi himmelsfärd, 1 maj, nationaldag och midsommar.

Schema ska inlämnas med större framförhållning och verksamheten planeras efter inventering av behov. Behov som uppkommer efter detta kan endast i undantagsfall tillgodoses efter beslut av förskolechef.


Genvägen