Senast uppdaterad: 02/05/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Örtavallens förskola


Välkommen till oss


Örtavallens förskola är belägen i Sävast, en by 6 km utanför Boden.

Vi är en 4-avdelningsförskola för barn i åldrarna
1-5 år.
På Haren och Ekorren finns de minsta barnen: 1-3 åringarna. På Haren jobbar 3 förskollärare.
På Ekorren jobbar 2 förskollärare, 2 barnskötare och 1 förskolepedagog.
På Björnen håller 3-4-åringarna till tillsammans med 3 förskollärare.
På Ugglan håller 5-åringarna till tillsammans med 3 förskollärare.
Förskolan har ljusa och stora lokaler. Vi har även en stor och öppen gård att leka på och vi är ofta i den närliggande skogen.

Vi är även en övningsförskola. Detta innebär att vi varje termin har studenter från LTU som gör sin VFU (Verksamhetsförlagda utbildning) här på förskolan under handledning av handledarutbildade förskollärare.

Öppettider: 06:30-17:30
Vid behov av vistelse mellan 06:00 - 18:30 kontakta personalen.


Vår profil


Välkommen till Sävast rektorsområde
Sävast/Sävastön har tre förskolor: Golfkullens förskola placerad på Sävastön och Tallbackens och Örtavallens förskolor placerade i Sävast.

Vår profil är Hållbar utveckling – det kompetenta barnet, med det menar vi

ett barn som vill och vågar försöka själv
ett barn som tror på sin egen förmåga
ett barn som ser möjlighet att återanvända material
ett barn som mår fysisk och psykiskt bra

Min roll som rektor är:

att stötta pedagogerna i det dagliga arbetet så att de kan nå bra resultat i sitt arbete med barnen
att vi har en sammanhållen verksamhet som vilar på delaktighet, tydlighet och gemensam värdegrund
att öka barnens lust till lärande
att skapa kontinuitet och trygghet
att barnen får en stimulerande och lärande utevistelse
att i dialog med kokerskorna komponera en bra och allsidig kost
Birgitta Johansson
förskolechef

Genvägen