Senast uppdaterad: 01/21/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Strandens förskola


Välkommen till oss


Strandens förskola ligger centralt belägen i Bodens nedre stadsdel.

Här finns närhet till naturen bl a Killingholmen och Svartbjörnsbyn, även vacker utsikt över Bodträsket och Överluleå kyrka.
Vi har nära till stadskärnan, buss och tågstation, skola och idrottsanläggningar.

Lokalerna är anpassade efter barnens olika behov och intressen. Miljöer för skapande, lek och lärande.

Utemiljön är fantastisk, med stort grönområde, kuperad terräng, gungor, sandlådor, och buskar. Gården är enbart belägen på framsidan av förskolan vilket stimulerar till lek och lärande.

Alla förskolans måltider består av hemlagad mat.

Öppettider: 06.30-18.00

Vad erbjuder förskolan?

Vår pedagogiska verksamhet och dokumentation är förankrad i läroplan (Lpfö98) och Bodens kommuns skolplan.

På Strandens förskola arbetar 12 förskollärare, två kockar och städpersonal - och förskolans chef heter Britt-Inger Winter.

All personal är väl förtrogen med alla barn och föräldrar på förskolan.

Vi har pedagogiska leksaker, material som finns tillgängligt för alla och miljöer som stimulerar barnens lek och utveckling i alla åldrar.
Vårt arbete är influerat av filosofin Reggio Emilia och det kan man se i barnens arbetsmiljö och dokumentation.

Vår förskola är miljöcertifierad via stiftelsen Håll Sverige Rent.
Barn och personal källsorterar och har återkommande inslag i verksamheten som gäller vår miljö och Hållbar utveckling. Exempelvis "Asta Kasta" och "Vera Sortera" är två figurer som besöker barnen flera gånger per år med olika budskap rörande detta.Vår profil


Strandens förskola där SPRÅKET är huvudsaken.

Vi jobbar med:

•Rim och ramsor
•Språkljud
•Språkpåsar
•TAKK
•Temaarbete
•Tala
•Lyssna
•SjungaFörskolan skall sträva efter att varje barn:

* Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar.

* Utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.
enl Läroplan för förskolan-98(reviderad 2010)

Frågor eller funderingar?


Namn:
E-postadress:
Meddelande:
250 tecken

Genvägen