Senast uppdaterad: 12/11/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tallbackens förskola


Välkommen till Tallbackens förskola!

Tallbackens förskola ligger i Sävast och har fyra avdelningar. Avdelningarna heter Fjärilen, Myran, Nyckelpigan och Humlan. Vi arbetar med åldersblandade grupper.

Förskolan totalrenoveras och det kommer vara klart i slutet på 2017, och utemiljön kommer också att ändras under vårterminen 2018. Vi har nu en fräsch och ljus förskola med bra ljudmiljö som barn och pedagoger gläder sig över!

Förskolan ligger í nära anslutning till skogen, idrottshall och högstadieskolan Brönja. Det finns bra bussförbindelser och närhet till andra förskolor i upptagningsupprådet. 

Adress: Fruktvägen 3, 961 48 Boden

Fjärilen: 0921-62636 Myran: 0921-62635 Nyckelpigan: 0921-62603 Humlan: 0921-62604

Förskolechef: Linda Nilsson, 0921-62645

Vi har fokus på det kompetenta barnet och med det menar vi:

ett barn som vill och vågar försöka själv
ett barn som tror på sin egen förmåga
ett barn som ser möjlighet att återanvända material
ett barn som mår fysisk och psykiskt bra

Vi arbetar med:

att ha en sammanhållen verksamhet som vilar på delaktighet, tydlighet och gemensam värdegrund
att öka barnens lust till lärande
att skapa kontinuitet och trygghet
att barnen får en stimulerande och lärande utevistelse


Kontaktinformation


Personal på Förskolan
Telefon: 0921-62636, 62603

Genvägen