Senast uppdaterad: 06/30/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Torpgärdans förskola


Välkommen till oss


Torpgärdans förskola är en av två förskolor i Torpgärdans förskoleområde. Förskolan ligger i ett villaområde (S. Svartbyn), ca fyra kilometer utanför Centrum. Här arbetar sex förskollärare och en kock. Förskolan har två avdelningar, Röd 1-3 år och Blå med 3-5 år.

Vi samarbetar inom huset med öppningar/stängningar, utevistelse samt vid pedagogers frånvaro.
Vi strävar efter ett öppet och välkomnande klimat mellan oss pedagoger, barn och föräldrar. Vårt kök är ett tillagningskök för frukost, lunch och mellanmål, där arbetar vår kock Anna. Förskolan har ljusa och stora lokaler som vi anpassar utifrån barnens behov och intressen. Utemiljön består av en stor inhägnad gård med lekredskap, asfaltslinga, gräs, sand och närhet till skogspartier.
Vi har nära till skog, Svartbyträsket, lekparker, isbana för olika aktiviteter i förskolans närområde.
För femårsgruppen har vi tillgång till gymnastiksalen på Kristallkulans förskola 1 gång i veckan.
Vi har bra bussförbindelser både till Centrum och Luleå.

Förskolans pedagogik inspireras av en filosofi och tre olika pedagogiker i samverkan samt vårt värdegrundsarbete

• Reggio Emilia, där förhållningssätt, barn- och människosyn samt miljön är viktig.
• Freinet, en arbetspedagogik där barnet lär sig genom att göra och ta ansvar för sitt eget lärande.
• Freire, där barnet uppmuntras att utforska samhället/världen och jämställdhet och genus ligger i fokus.
• Vygotskij, där det sociala samspelet är viktigt och barnet lär tillsammans med andra och omgivningen.
• Kristallmodellen, värdegrundsarbete där barn lär sig samspela med andra.


För ökat föräldrainflytande finns en organiserad mötesform, verksamhetsråd - bestående av en föräldrarepresentant från varje avdelning samt två förskollärare och förskolechef. Vi träffas en gång/termin.

Förskolans mål är att möta kraven i den förtydliga/reviderade läroplanen Lpfö98/10 samt i nya skollagen. Där betonas lärandet inom språk, matematik, teknik och naturvetenskap.


Vår profil


Vår förskolas profil är "Trygg miljö för kunskapsutveckling"

Länkar


Genvägen