Senast uppdaterad: 04/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Starta eget


Enskild verksamhet ska godkännas om kvalitetskraven uppfylls

Ansökan ska göras på av Utbildningsförvaltningen anvisad blankett. Godkännande för pedagogisk omsorg beviljas enligt Skollagen 25 kap. 10 § och 11 §, för förskola/fritidshem enligt skollagen 8 kap. 18 - 20 § och för fritidshem 14 kap. 15 § och 18 – 19 §. Godkännandet meddelas för en viss tid och får inte överlåtas.

OBS
Om enskild verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller flyttade verksamheten måste ett nytt godkännande sökas.
                                                                                   

Nedan finns riktlinjer


Genvägen