Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Uppsägning av plats


Vid uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning sker via kommunens e-tjänster.

Uppsägningen ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast en månad innan platsen ska upphöra. Vid delad räkning kan vårdnadshavare säga upp sin del av platsen.

För barn som ska börja i förskoleklass sker uppsägningen av platsen med automatik fredag v.31.

Om villkoren för rätt till plats inte uppfylls, är det vårdnadshavarnas skyldighet att säga upp platsen. Om felaktiga uppgifter lämnas kommer avstängning från platsen att ske omgående. 

 


Genvägen