Senast uppdaterad: 10/06/2010
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hållbara bygder


Våren 2008 utsågs Gunnarsbyområdet till ett av 25 försöksområden i Sverige att arbeta med en omställning till en hållbar framtid. Bakgrunden till det beslutet är den globala klimatförändringen som hotar människans existens om inget görs åt de stora utsläppen av växthusgaser.

Alla länder har sitt ansvar och Sverige är inget undantag. Man tror att möjligheten till förändring är störst på landsbygden, där man troligen har större kunskap om det ekologiska samspelet.

 

Råneälvdal miljögrupp bildas

  • Kyrkan med sin Miljöcertifiering och Rättvisehandel
  • Älvskolan med projektet Grön flagg
  • Råek med Återvinningscentralen

Älvskolan och Kyrkan skrev tillsammans med Råek en ansökan. Råneälvdal miljögrupp är nu ett av två utvalda områden i Norrbotten. Den geografiska gränsen för vårt projekt är Gunnarsbyns församling.

Mål och visioner
Vad vill vi med detta projekt och vilka är våra mål? Det är bildat en styrgrupp på tolv personer och inom gruppen finns en rad visioner och drömmar. Allt från att alla hus i församlingen skall utrustas med solpaneler/-celler och små vindsnurror, till att vi skall bli mera lokalproducerande när det gäller lantbruk, hållbart skogsbruk, ekologisk turism.  

Älvskolan har iordningsställt ett ställe för sophantering med väl märkta lådor och eleverna ansvarar olika veckor för tömning av dessa. Återvinningscentralen ligger på gångavstånd från skolan.

 

För de som vill veta mer finns även information under länkarna nedan. 

www.naturskyddsforeningen.se under Natur & Miljö/Klimat
www.smhi.se under Klimat
www.svt.se under Väder/Klimat

 


Genvägen