Senast uppdaterad: 06/08/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Samarbete med företag


Älvskolan samverkar med flera företag.

 

  • Hållbara bygder tillsammans med Råek och Gunnarsby församling.

 

  • "Backval" har byggts tillsammans med skogsföretag.

 

  • Lustigkullen samverkar med byggföretag.

 

  • Utbildning med tecken som stöd tillsammans med lokalt företag.

 

  • Växa har ett gitarrprojekt tillsammans med kommunala musikskolan.

 

  • Gunnarsbyns församlings kantor samverkar med skolan på skoltid och driver skolkörer och instrumentalmusik.

 

  • Riddarskolan genomförs på skoltid i samarbete med Gunnarsbyns församling.

Genvägen