Senast uppdaterad: 10/06/2010
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Växafik och 10-årsjubileum


Välkommen till oss


VÄXA är växa i lärande och omfattar Förskoleklass och år 1-3.

Vår verksamhet bedrivs på andra våningen i den gamla unika byggnaden, som från grunden var ett skolhem.

Vi firar 10 år sedan starten och då och då anordnar vi Växafik. Då bakar och säljer barnen fika till föräldrar och andra intresserade. Växafiken är mycket populära.


Vår profil


Den pedagogiska profilen är

HÅLLBARA BYGDER
Entreprenörskap
Kultur

Friluftsliv
Hälsa
Miljöarbete
Miljömedvetenhet

Vår vision är
Älvskolan, en skola där alla trivs, blir bemötta och bemöter andra med respekt och når hög måluppfyllelse. Kreativitet och entreprenörskap tillvaratas och bygden hålls levande.

Genvägen