Senast uppdaterad: 12/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ansökan och uppsägning


@microsoft

Placering i förskoleklass och grundskola

Förskoleklass blir obligatorisk från och med höstterminen 2018 för alla barn som fyller 6 år 2018. Detta innebär att barnet har skolplikt från 6-års ålder men fullgör denna plikt i förskoleklass. Barnet placeras i skola i nom upptagningsområdet där barnet bor.


Om Du väljer att ditt barn ska gå på en annan skola än den som barnet med automatik skulle ha börjat på i förskoleklass, så tas barnet emot i mån av plats. I dessa fall måste ansökan Byte av skola göras via kommunens e-tjänster.

Utbildningen i förskoleklass och grundskolan är avgiftsfri för eleverna såväl i kommunala som fristående skolor.  
Genvägen