Senast uppdaterad: 05/20/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Personal


Älvskolans, Gunnarsbyns förskolas och fritidshemmet "Älvis" personal

 

Rektor

Jenny Rönnqvist Östlund               rektor                   jenny.ronnqvist-ostlund@edu.boden.se>

 

Gunnarsbyns förskola, avdelning Framsteget

Marianne Älgamo          Förskollärare        Marianne.Älgamo@edu.boden.se

Katarina Wernersson   Förskollärare        Katarina.Wernersson@edu.boden.se

Förskoleklass

Tuula Tallus                Förskollärare          Tuula.Tallus@edu.boden.se

Fritidshemmet   "Älvis"

Vakant                       Fritidspedagog        

Årskurs 1 - 3

Sigrid Hansson           Grundskollärare     Sigrid.Hansson@edu.boden.se

Årskurs 4-6

Mona Hjelm              Lågstadielärare        Mona.Hjelm@edu.boden.se

Matrestaurangen "Älvan"

Nedre våningen mörkgula huset

Mona Englund            Kokerska                Mona.Englund@edu.boden.se

 


Genvägen