Senast uppdaterad: 08/23/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Brönjaskolan


Brönjaskolan är en 7-9 grundskola, belägen i Sävast, ca 8 km från Bodens centrum och 29 km från Luleå. Vi har en god utemiljö med basketplan, fotbollsplan och idrottshall samt skogen in på knutarna.

På Brönjaskolan arbetar ett trettiotal kompetenta och engagerade pedagoger med fokus på både elevernas akademiska och sociala utveckling. Skolans personal är uppdelad i tre arbetslag, Norra, Södra och Annexet. I varje arbetslag finns elever från alla årskurser. Personalen arbetar aktivt för att våra elever ska få en säker och trygg skolgång, där de kan nå största möjliga utveckling utifrån sina förmågor. Vi arbetar ämnesövergripande för att skapa helhet i elevernas utbildning.

På skolan går drygt 300 elever. Alla elever har tillgång till en egen dator i undervisningen. I de flesta ämnena använder vi oss av digitala läromedel.Om vi frågar eleverna vad som är det bästa med Brönjaskolan svarar de lärarna som ger dem en meningsfull och varierad undervisning. En trygg och bra relation mellan lärare och elev medför också att de vet att de kan få hjälp och stöd om det är något. Minst två gånger per vecka, finns möjlighet att få stöttning med läxläsning efter skoltid.

Skolans profil Hälsa och personligt ledarskap

Inom ramen för Skolans val erbjuder vi våra elever att delta i olika hälsofrämjande aktiviteter, för att stärka såväl fysiskt som psykiskt välmående.

För att utveckla sitt personliga ledarskap får varje elev en egen coach från personalen att samtala med minst en gång per termin.

Som en del i vår profil ingår naturresorna. De ger ett utmärkt tillfälle att befästa kunskaper, utmana och stärka varje individ.  Våra yngre elever håller sig till närområdet, medan de äldre reser iväg och övernattar. I åk 9 brukar det bära i väg till fjällen.


Kontaktinformation


Rektor Daniel Jakobsson
Telefon: 0921-623 76
E-post: daniel.jakobsson@boden.se

Länkar


Genvägen