Senast uppdaterad: 01/16/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elevdatorer


Digital kompetens, det vill säga att kunna använda modern teknik i sitt dagliga liv i skolan, på fritiden och arbetet är idag och i framtiden en nödvändig färdighet.

Utbildningsförvaltningen ambition är att skapa möjligheter för alla elever till en god digital kompetens genom att ha en bra tillgång till modern teknik.

Detta är den viktigaste anledningen till att alla som börjar åk 7 från och med läsåret 2013/2014 får låna en bärbar dator. Datorn är personlig och ska tillsammans med tillhörande programvara vara ett läromedel under din studietid. Det är viktigt att man ser denna dator som ett lärverktyg som ska användas i allt skolarbete.
Genvägen