Senast uppdaterad: 12/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fagernäs skola


Välkommen till oss


Fagernäs skola är en grundskola med ca 150 elever från förskoleklass upp till år 6. Vårt upptagningsområde omfattar Fagernäs, Erikslund och Flarken. Skolan, som byggdes 1953, ligger ungefär 2 km från Bodens centrum. I huvudbyggnaden finns klassrum, grupprum, matsal, bibliotek, slöjdsalar och musiksal. I en fristående byggnad finns skolans idrottshall.

Skolan har tre fritidsavdelningar, Solgården, Örtagården och Kryddgården. En hög andel av skolans elever har fritidsplats.

På vår stora skolgård finns fotbollsplan, klätterställning, gungor, linbana, labyrint samt stora fria ytor för lek. På vintern finns en spolad skridskoplan, uppdragna skidspår och naturligtvis härliga snökullar. I närområdet finns naturområden som lämpar sig för utflykter och friluftsliv året runt.


Vår profil


Skolan är indelad i arbetslag, F-1, åk 2-3 och åk 4 - 6.
Vår profil är riktad mot kommunikation mellan människor. Målet når vi genom att arbeta med att ”skriva sig till läsning”, dokumentera utvecklingen digitalt och använda datorn som ett levande verktyg i det dagliga lärandet.

Vi arbetar tillsammans med eleverna för att utveckla självkänslan och förmågan att arbeta självständigt genom utforskande arbete, lust och nyfikenhet.

Daglig rörelse är av stor vikt i vår verksamhet.

Genvägen