Senast uppdaterad: 03/15/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rektorerna har ordet


Rektorerna har ordet

Stures ledning 2017

För oss på Stureskolan är det viktigt att alla elever får förutsättningar att klara sin skolgång med så goda resultat som möjligt. För att nå dit arbetar vi förebyggande med elevhälsa och specialpedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att alla lärare som möter din ungdom ska utgå från att din ungdom vill, och kan, göra sitt bästa. För de elever som nått långt i sin kunskapsutveckling arbetar vi med utmaningar, för de elever som just påbörjat sin utbildning arbetar vi med stöd.

Ni är alltid välkomna att kontakta skolan om det finns frågor.

Med vänlig hälsning Petronella, Tania och Malin


Genvägen