Senast uppdaterad: 12/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elev- och föräldrainflytande - Torpgärdsskolan


Klassråd: 1 gång/vecka, hela klassen. Frågor som tas upp, förs vid behov vidare till elevråd och verksamhetsråd.

Elevråd: 1 gång/månad, en elev från varje klass, representant från skolmatsalen samt elevrådssamordnare deltar.

Verksamhetsråd: Föräldrarepresentanter utses vid föräldramöte på hösten och elevrepresentanter utses vid elevrådet. Verksamhetsrådet träffas två gånger per termin (se rubriken verksamhetsråd).

Föräldramöten: Minst en gång per läsår har Torpgärdsskolan föräldramöte.


Genvägen