Senast uppdaterad: 12/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rektor har ordet


Rektor   

Hej! 

Tillsammans med elever och föräldrar skapar vi, mina duktiga och engagerade medarbetare och jag, en skola med bra klimat för lärande och utveckling.    

Alla barn ges förutsättningar att nå de nationella kunskapsmålen och att utvecklas mot strävansmålen. Barnen har inflytande, är trygga, har roligt och tar ansvar både för sin kunskapsutveckling och vår gemensamma miljö.                                                                                   

Om du vill samtala med mig är du välkommen att besöka mig, e-posta eller ringa.  

Kerstin Österlind
rektor 
0921-620 70 
kerstin.osterlind@boden.se                                                                                     

Foto:Kungsfoto

                                                                                       

   


Genvägen