Senast uppdaterad: 09/09/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fritids


                                             

           Unbyns fritidshem" Solängen"    

                                 

                                                    

I Unbyn är fritidshemmet integrerat med skolan,vilket innebär att verksamheten bedrivs i skolans lokaler. Vi har tillgång till gymnastikhall, slöjdsal och närhet till natur. Fritidshemmet är en verksamhet för barn i behov av tillsyn både före och efter skoltid samt under lov då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Man kan ansöka om heltids- eller deltidsplats. Söker man deltidsplats så är denna plats tillgänglig 5 tim/dag under lovdagar.

Vi är två fritidspedagoger som arbetar på fritidshemmet, samt övrig personal vid olika tillfällen under veckan. Vår vision på fritids är att det är en god stämmning mellan vuxen/barn, barn/vuxen, barn/barn vuxen/vuxen där både respekt, trygghet och ansvar för varandra ges.

 

Personal

       Malin Nilsson

                                                                        

       Krister Johansson

                               

 

 

Fritidshemmet "Solängen"

Telefon mobil 070 3802046

Fritidshemmet har öppet from kl 6:30 - 18:00

Frukost serveras from kl 7:00- 7:30

De barn som ska äta frukost måste vara på plats den tiden.

Mellanmål serveras kl:13:30 i skolans matsal.

Eftermiddagsfrukt serveras kl 16:00

 

Blanketter

Ansökan om plats till skolbarnomsorg/fritidshem

Uppsägning av plats till skolbarnsomsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

 


Genvägen