Senast uppdaterad: 03/15/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ämnen i Kulturskolan


Ämne: Instrumentalundervisning

Du som är elev i grundskolans årskurser 3-9 har möjlighet att söka till Kulturskolans ämneskurser.

Undervisningen sker på ordinarie skoltid. Enskilt eller i grupp.
Det är viktigt att du söker dig till ett ämne du tycker om.

Det kan bli kö för att få spela vissa instrument. Exempelvis gitarr och piano.

Du skall själv hålla reda på vad som hänt på den ordinarie klasslektionen under den tid du har haft undervisning på Kulturskolan.


Ämne: Dans och Teater/Drama

Du har även möjlighet att lägga till ämnet dans eller teater/drama i din ansökan.

I dansämnet får du möjlighet att prova på olika dansstilar och även där deltaga i kulturskolans olika dansgrupper.

I teater/drama ämnet har du möjlighet att prova på dramaövningar och att spela teater i kulturskolans drama/teatergrupper.

Ämne:Grundkurs

Alla barn i grundskolan har tillsammans med klassläraren undervisning i musik, dans och drama under årskurs 2 och 3

 


Kontaktinformation


E-post: karin.johansson@edu.boden.se
Kontakt: Karin Johansson

Genvägen