Senast uppdaterad: 03/14/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Modersmålsundervisning


Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola 

Hos oss kan du ansöka om modersmålsundervisning, här hittar du regler och informaton om vår modersmålsundervisning. 

Med modersmål menar man vanligtvis det första språk som lärts och som dagligen talas i hemmet. Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i Skollagen och ska anordnas för elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Modersmål är ett frivilligt ämne med en egen kursplan och betygsätts som andra ämnen utifrån de kunskapskrav som gäller för ämnet. 

Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, och kunskapsutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.


Kontaktinformation


rektor
Telefon: 0921 62512
E-post: anders.vall@edu.boden.se
Kontakt: Anders Vall

Genvägen