Senast uppdaterad: 03/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Särskola


Grundsärskola- utbildning utformad efter varje elevs förutsättningar

Grundsärskolan är en skolform för elever med utvecklingsstörning och som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskolan erbjuder en strukturerad och förutsägbar miljö som ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan.

Grundsärskolan har årskurs 1-9 med färre elever i grupperna och en högre personaltäthet.

Länk till Skolverket

 

Rektor
Kontakta växel 

0921-62000

 


Genvägen