Senast uppdaterad: 03/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Prästholmsskolans särskola


Välkommen till oss


Här finns särskolan integrerad i Prästholmsskolan, som är en låg och mellanstadieskola belägen i den nedre stadsdelen i Boden.

Här går elever mellan 7 - 12 år fördelade i olika grupper beroende på förutsättningar och behov.

Det finns också en särskild fritidsverksamhet.
I den obligatoriska särskolan går elever med funktions hinder som inte kan nå målen i grundskolan.

* Varje elev har ett individanpassat schema.
* Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever.
* Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättning.
* Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.
* Elever med omfattande funktions hinder har en särskild kursplan.


Vår profil


Vi arbetar efter kursplaner för obligatoriska grundsärskolan

Vi arbetar med konkret material för att stärka förståelsen.

Vi arbetar med olika alternativa kommunikationssätt.

Vi tar tillvara elevens kunskaper, färdigheter och intresse och utgår från det i arbetet.

Vi vill utveckla elevernas resurser att se möjligheter, inte svårigheter.

Vi har nära kontakt med föräldrarna.

Vi vill i vår verksamhet skapa trygghet och trivsel i skolan, där eleverna ska känna glädje att lyckas.

Länkar


Genvägen