Senast uppdaterad: 11/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Skolskjuts


Skolskjuts

Elev i grundskola år 1 – 9 har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts, från elevens folkbokföringsadress till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller annan särskild omständighet.

För barn i förskolan finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att besörja skolskjuts men i Boden kommun har även barn i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om regler för skolskjuts i övrigt uppfylls.

Avståndsgränser
För att elev skall få kostnadsfri skolskjuts skall närmaste vägen från hemmet till skolan vara minst:

  • Förskoleklass till år 3 längre än 2 km
  • Åk 4-6 längre än 3 km
  • Åk 7-9 längre än 5 km

 
 


Kontaktinformation


Transporthandläggare
E-post: ann-katrin.johansson@boden.se
Kontakt: Ann-Katrin Johansson

Genvägen