Senast uppdaterad: 11/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Studie- och yrkesvägledning


Studie- och yrkesvägledning vid grundskolorna

@microsoft

I Bodens kommun ges studie- och yrkesvägledning till alla elever i årskurs 7, 8 och 9. Vägledningsaktiviteterna är olika beroende på vilken årskurs eleven går i.

Studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar elever och vårdnadshavare enskilt och i grupp inför elevernas framtida studievägar och yrkesliv.

Målsättningen med vägledningsaktiviteterna är att eleverna ska kunna göra ett väl grundat val till gymnasiet samt förbereda dem inför ett framtida yrkesliv. Detta genom att stödja, stärka samt delge kunskap om alternativen.

Vägledningsaktiviteter inom grundskolan omfattar:

  • Information inför gymnasievalet
  • Utbildningsvägar och behörigheter
  • Yrkesval och arbetsmarknad
  • PRAO
  • Vägledningssamtal enskilt och i grupp
  • Vägledningsövningar
  • Branschdagar/mässor
  • Programbesök samt studiebesök på gymnasieskolor inom 4-kanten

 

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna

Brönjaskolan

Märtha Öhlund

martha.ohlund@boden.se

Tele: 070 260 97 71

Stureskolan

Sofia Olsson

Sofia.Olsson@boden.se  

Tele: 0921-620 34                          
Genvägen