Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hälsoprojektet HEL


HEL står för Hälsa, Elev, Livsstil och är ett hälsoprojekt där hela individen sätts i centrum. Projektet baseras på kursen Idrott och hälsa, 100p. Projektet har pågått under åren  2013-2015 och har fått en fortsättning i det vi kallar HEL-modellen.

Bakgrund

Lärarna i kursen Idrott och hälsa har under de senaste åren märkt en försämring av kondition och kostvanor hos ungdomarna på gymnasiet. Förklaringarna till detta kan vara många men det är naturligtvis ett folkhälsoproblem som leder till allvarliga hälsorisker för individerna. För att försöka förbättra situationen och göra kursen Idrott och hälsa mer attraktiv har projektet HEL startat på Björknäsgymnasiet. Kurt Friman och Robert Bergman, idrottslärare på Björknäsgymnasiet, kom med idén till projektet och med stöd av rektor Kathrun Magito kunde satsningen bli verklighet höstterminen 2013.

Syfte

Syftet med HEL är att öka elevernas kunskap om vilka faktorer som påverkar hälsan och därmed bli motiverade att göra små eller stora insatser för att förbättra sin hälsa. Det ska vara roligt och alla ska kunna vara med och hitta rörelseglädje under olika former. En positiv självbild är viktig för motivationen till en hälsosam livsstil och vice versa - en god cirkel skapas.

Mål

Målet är att skapa en hög motivation till regelbunden motion och träning. Alla deltagare ska kunna hitta lämpliga aktiviteter som de vill ägna sig åt även utanför skoltid och i framtiden.

På kort sikt är förväntningen att höja närvaro och måluppfyllelse i kursen Idrott och hälsa. På längre sikt är förväntningen att elevernas studieresultat överlag förbättras. På ännu längre sikt är förhoppningen att skapa en vana vid motion och träning som stannar kvar hos eleverna i deras vuxenliv.

HEL i praktiken

Eleverna i HEL-projektet får två lektioner idrott och hälsa i veckan vilket är en lektion mer än tidigare. Projektet vänder på begreppen och betonar hälsa före idrott; elevernas individuella motivation före traditionella idrottsaktiviteter. Bollspel och tävlingsmoment är starkt nedtonade till förmån för många andra alternativa aktiviteter. Kost och stresshantering utgör en betydande del av kursen liksom ett individuellt motionsprogram som eleverna själva skapar utifrån sina egna förutsättningar. Deltagare i HEL är elever på Byggprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. 

HEL 2014/2015

Läsåret 2014/2015 deltog sammanlagt tio klasser i HEL. Dessa elever har alltså haft dubbelt så mycket idrott utlagt på schemat än de skulle ha haft utan HEL. Kursens upplägg skiljer sig också en hel del från den traditionella idrottsundervisningen och fokuserar på hälsa och välmående. Som ett led i detta deltar HEL-eleverna också i forskningen kring ungdomars hälsa. Björknäsgymnasiets HEL-projekt ingår i NLL:s projekt som handlar om psykisk ohälsa. Läs mer om satsningen på landstingets sida:

http://www.nll.se/sv/Om-landstinget/Press/Pressmeddelanden-2014/Landstinget-satsar-pa-battre-psykisk-halsa-hos-barn-och-unga/

HEL-projektet kommer bland annat att bidra till satsningen med ingångsvärden på ettornas hälsosituation. 
De två första projektåren kommer att utvärderas under 2015 och utvärderingen kommer att kunnas läsas här i sin helhet.
 

Genvägen