Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elevhälsan på Björknäsgymnasiet


På Björknäsgymnasiet, i k-korridoren, hittar du skolsjuksköterskor och skolkuratorer.

Vi tillhör Elevhälsan Öppnas i nytt fönster i Bodens kommun där även tillgång till psykolog-, skolläkare- och specialpedagoginsatser finns. Tillsammans med Björknäsgymnasiets rektorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare ingår vi i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att finna lösningar och stötta elever på bästa sätt. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Målet är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven genom att främja hälsa, lärande och trygghet samt undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Vi inom Elevhälsan har tystnadsplikt i vårt arbete, men vi strävar efter samverkan. Såsom övrig skolpersonal har vi en skyldighet att anmäla till socialtjänsten ifall vi är oroliga att någon elev far illa. Vi strävar alltid att göra det i samförstånd med elev och vårdnadshavare. Elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården) är en egen verksamhetsgren inom Elevhälsan och styrs även av andra lagar än de som styr skolans övriga verksamhet. Elever som går år 1 på gymnasiet erbjuds av skolsjuksköterskan ett individuellt hälsobesök med hälsosamtal. Frågeformulär används som underlag i samtalet. Efter samtycke sammanställs dessa och utkommer därefter i en årlig länsomfattande rapport  Öppnas i nytt fönster.

Vi finns på skolan för att hjälpa dig med dina funderingar som kan innefatta både kropp och själ, inga frågor är konstiga. Vi kan hänvisa dig vidare om vi inte kan hjälpa dig. Du får gärna kontakta oss via e-post eller telefon, boka en tid eller besöka oss i K-korridoren.

Skolsjuksköterkor:

(Öppen mottagning onsdag fm)

Anna-Lena Stråhle

Anna-Lenna Stråhle (ES, RL, EK. SA, TE) 
Tel: 625 52
epost: Anna-lena.strahle@edu.boden.se

 

Maria Selberg

Maria Selberg (BA, EE, FP/FT, IM, NA, VO, HAN, FAS, Ind, SUT)
Tel: 625 21
epost: maria.selberg@edu.boden.se

 

Skolkuratorer:

Maria Bergstrand

Maria Bergstrand (EK, ES, RL, SA, TE, HAN, FAS, Ind o SUT)
Tel: 625 16, 073-066 25 16
epost: maria.bergstrand@edu.boden.se

 

Anna Nyström
Anna Nyström  (BA, EE, FP/FT, IM, VO) 
Tel: 625 46, 070-226 69 33
epost: anna.nystrom@boden.se

 


Genvägen