Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Internationellt på Björknäsgymnasiet


 

Dubbelklicka för att välja denna bild Dubbelklicka för att välja denna bild Dubbelklicka för att välja denna bild

Björknäsgymnasiets elever har under sin gymnasietid möjlighet att delta i olika internationella projekt. För närvarande samarbetar skolan med Frankrike, Tyskland, Spanien, Lettland, Slovenien, Turkiet, Irland, Rumänien, Finland, Ryssland och Norge.

Utlandspraktik erbjuds på Vård- och Omsorgs- , Restaurang- och Livsmedels-, Fordons-, Handels- samt Bygg- och Anläggningsprogrammet. Vård– och Omsorgsprogrammets elever praktiserar på Irland medan Restaurang- och Livsmedels-, Handels- , samt Fordonsprogrammets elever kan förlägga delar av sin praktik i Frankrike.

Praktik i Finland, Ryssland och Norge ingår i på Bygg- och Anläggningsprogrammet samt på Fordonsprogrammets inriktning Transport.

Samhällsvetenskapsprogrammet jobbar med profilen internationalisering och ledarskap. De reser regelbundet på studieresor till utlandet och är nu med i ett Nordplusprojekt med skolor i Litauen och Lettland.

Skolan har under läsåret deltagit i EYP - European Youth Parliament, där de har mött elever från hela Sverige samt från andra EU-länder. De har jobbat i utskott med tilldelade ämnen och fått lära sig hur beslutsprocessen i parlament går till.

 


Genvägen