Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

IM Språkintroduktion


Vilka går på Språkintroduktion?

På Språkintroduktion läser ungdomar som nyligen kommit till Sverige.

Vad gör man på Språkintroduktion?

Eleverna studerar svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen. Det är det svenska språket som står i fokus och målet är att göra sig behörig för att studera vidare på gymnasiet eller någon annan skolform.

Hur är svenskgrupperna indelade?

Vi har kontinuerlig intagning och efter ett samtal placeras eleven in i en klass utifrån deras kunskaper i svenska samt tidigare skolbakgrund. Klasserna eller svenskgrupperna är indelade i fyra nivåer.

Hur länge går man Språkintroduktionen?

På Språkintroduktionen går eleven tills hen har nått sina mål. Eleverna kan läsa här tills vårterminen året de fyller 20 år.


Genvägen