Senast uppdaterad: 01/18/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Inriktning samhällsvetenskap


Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.

I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

(Källa skolverket.se)

Inriktningskurser: Samhällsvetenskap 3, Historia 2a, Geografi 1 och Religion 2.


Genvägen