Senast uppdaterad: 04/18/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fjärde året


TE4 Design och produktutveckling,

Projektör mark och anläggning

 

 

 • Om utbildningen, Fjärde året (TE4)

Det fjärde året (TE4) är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet. TE4 ger fördjupade tekniska kunskaper och genomförs i samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk. Den genomförs både i skolan och ute på företag i regionen. Kombinationen ger dig kunskaper, som är eftertraktade av näringslivet. En röd tråd genom utbildningen är det ingenjörsmässiga förhållningssättet. Minst tio veckors arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

 

 • Gymnasieingenjör

Efter det fjärde året tar du examen som gymnasieingenjör. Efter det fjärde året kan du söka till yrken som exempelvis arbetsområden/yrkesutgångar för projektörerna kommer att vara inom branscherna; mark/anläggning, bygg, vvs ochva.

 

 • Möjliga yrken

Fjärde året ger dig grundläggande kunskaper inom planering och projektering av mark, VA och hus. Du får också fördjupa dig i att modellera samt ta fram och läsa ritningar av olika typer. Även perspektiv på kvalitet och miljö tas upp i utbildningen. Efter genomgågen utbildning skall man ha en bred kompetens där man kan passa in i ett flertal yrken. Tänkbara yrken efter utbildningen

 • Mark/anläggnings-, VA- och A-Projektör
 • 3D-projektör
 • Produktutvecklare
 • Kvalitets- och miljösamordnare
 • Arbetsledare
 • Konstruktör

 • Samarbete skola näringsliv / Praktik

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att den är relevant och leder till anställningsbarhet. Exempel på samarbetspartners är a och d Arkitektkontor AB och Vatten & Miljöbyrån i Sverige AB.

 

Under utbildningen har du minst 10 veckors praktik där du möter gymnasieingenjörens vardag och utmaningar.

 

 • Behörighet
  • Utbildningen är öppen för elever som avslutat sina studier på Teknikprogrammet eller likvärdig utbildning.
  • Du kan söka TE4 tom det kalenderår du fyller 22 år.
  • Du ska också ha betyget godkänt/E i minst 2 250 poäng.

 

 • Ansökan och antagning
  • Utbildningen startade höstterminen 2016
  • Första ansökningsdag är 8 februari, ansökningsblankett och information hittar du på www.fyrkantensgymnasier.se.
  • Ansökan ska vara insänd senast den 1 juni.
  • Senast 1 juli går antagningsbeskedet ut till eleverna.

 

 

 • Studiefinansiering

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20. Under vissa förutsättningar kan du även få bidrag till resor fram till vårterminen det år du fyller 20. Prata med din hemkommun alternativt med SYV på din skola.

 

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du få studiemedel (bidrag + lån) från CSN.

 

Kontakt/mer info:

Thomas Nilsson, Projektledare TE4 Boden

E-post: thomas.j.nilsson@boden.se

Telefon: 070-6201701

Fb-sida: https://www.facebook.com/T4Boden/


Genvägen