Senast uppdaterad: 10/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elevhälsan


Välkommen till Elevhälsan


Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt.bild av hjärta

Hälsa och lärande hör ihop.
Mår man bra så går det oftast bättre i skolan och går det bra i skolan så mår man oftast bättre.
Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog.
Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola.
Du kan också prata med någon pedagog på skolan för att komma i kontakt med oss.

Vad gör vi för dig som elev

  • Arbetar med elevgrupper på temat ”vad man kan göra för att må bra”
  • Råd och information om exempelvis hälsosamma levnadsvanor - kost, motion, sömn och hygien
  • Samtal kring alkohol och andra droger
  • Stödsamtal kring saker som stressar eller oroar dig
  • Har hälsosamtal med alla elever i förskoleklass, åk 4, 7 och åk 1 på gymnasiet
  • Hjälper till så skolan ska fungera bra även om man har hälsoproblem
  • Hjälper lärare och andra vuxna med hur de bäst kan stötta elever i skolan
  • Du kan få tips och råd vad du kan göra för att skolarbetet ska gå lättare

">

Nyttiga länkar 

• DO - Diskrimineringsombudsmannen
• Elevhälsan.se 
• Folkhälsoguiden
• HI - Hjälpmedelsinstitutet
• Specialkostintyg - Länk till e tjänster
• SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten
• UMO - Ungdomsmottagningen på nätet                                                    

                                                                                            

Har du synpunkter på din vård?                                                            

Sedan 2013 omfattas elevhälsan av Patientnämndens stöd. Mer information kan du se här��ppnas i nytt f��nster.
                                


Genvägen