Senast uppdaterad: 03/06/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Specialpedagog


Det övergripande målet för Centrala Elevhälsans specialpedagoger är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i syfte att skapa en god lärmiljö för att alla barn/elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

Vi stödjer förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Förskolechef eller rektor kan söka hjälp från oss, specialpedagoger, vid särskilt komplicerade situationer på ditt barns förskola eller skola.

Specialpedagogens arbete:

  • Råd och stöd till pedagoger i det dagliga arbetet
  • Föräldrastöd i samarbete med socialtjänsten
  • Handledning
  • Utbildning och kompetenshöjande insatser till pedagoger
  • Pedagogiska utredningar, språkkartläggningar, läs-och skrivutredningar, matematikutredningar

Specialpedagogerna har särskild kompetens inom områdena tal, språk och kommunikation, läs-, skriv- och matematiksvårigheter samt hörsel, syn och beteendesvårigheter.

För att nå ett gott resultat samarbetar den Centrala Elevhälsans kompetenser (kurator, skolsjuksköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog).


Genvägen