Senast uppdaterad: 03/06/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Språkoteket


Språkoteket hjälper pedagoger att hjälpa

Genom att tidigt ge stöd till barn som har svårt med talet eller språket kan man förebygga läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningssvårigheter i skola och förskola. Språkoteket ska ses som en resurs för Bodens pedagoger i det språkliga arbetet.

På Elevhälsan i Boden finns sedan 2014 även Språkoteket. Här samlas erfarenheter och kunskap för att stötta pedagoger från förskola till gymnasiet i jobbet att utveckla sin undervisning för att kunna möta barn och elever med språkstörning. 

Språkotekets mål är att öka språkliga aktiviteter i förskola och skola och sprida kunskaper för att förebygga, anpassa och kompensera språkliga svårigheter bland barn och unga. Visionen är att erbjuda återkommande kompetens- och fortbildningsinsatser inom området.

Lån av material
Kommunens pedagoger kan ta del av Språkotekets resurser. De kan låna material och få specialpedagogisk handledning kopplat till det. Pedagogerna kan prova materialet på sina förskolor och skolor och sedan bestämma sig för ett eventuellt köp. Förutom bra språkligt stöd till barn och elever blir det också en mer effektiv användning av utbildningsförvaltningens pengar. 

Språkoteket under utbyggnad

Språkoteket startades som en del i ett projekt av specialpedagogerna Anna-Karin Tano och Catarina Björnsson. Inriktningen var att främja tillgänglig undervisning för barn och elever med grav språkstörning och finansierades delvis med medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Språkoteket kommer att byggas ut och utvecklas de närmaste åren av specialpedagogerna på Elevhälsan.

 

 Länkar:

  Språkotekets YouTube-kanal Språkotekets YouTube-kanal (öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

 SPSM SpråkstörningÖppnas i nytt fönster

 Om språkstörning, tala, lyssna, förståÖppnas i nytt fönster  

 

Kontakt:

Anna Karlberg
specialpedagog
0921-62295
anna.karlberg@edu.boden.se

Catarina Björnsson
Verksamhetsutvecklare Elevhälsan
0921-62157
catarina.bjornsson@edu.boden.se


Genvägen