Senast uppdaterad: 03/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Länkar


Förskola                         
Som förälder i Bodens kommun har du möjlighet att välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi. Med barnomsorg menar vi förskola och fritidshem.

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är integrerad i förskoleverksamheten från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Fritidshemmet tar emot barn från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Enskild verksamhet kallas förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem som bedrivs av någon annan än kommunen, t.ex. föräldra- eller personalkooperativ.

Öppettider
Förskolorna och fritidshemmen erbjuder verksamhet vardagar 06.30-18.30. Under loven är fritidsverksamheten öppen under vardagar.

Under semestertid, vid jul och nyårshelger samt under vissa planeringsdagar stänger vissa förskolor och verksamheter för skolbarn. Vid dessa tider har ditt barn möjlighet att få tillfällig plats på en annan enhet.

Om något händer
Hos oss är ditt barn olycksfallsförsäkrat dygnet runt.  Läs mer om försäkring under rubriken Olycksfallsförsäkring, se länk i vänstra menyn.

Tystnadsplikt
Personalen lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt.

Ansökan till förskola ska inkomma minst fyra månader före önskat placeringsdatum.

För att garanteras plats ska ansökan för placering i januari/februari ha inkommit senast 1 september.
För placering i augusti/september ska ansökan ha inkommit senast 1 april.

I vänstra menyn finns länk till ansökan via Internet. 

Mer information samt kontaktupgifter till de olika förskolorna finns i menyn till vänster.


Genvägen