Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Särskilda behov


Barn i behov av särskilt stöd

Barn från och med ett års ålder ska erbjudas förskola eller fritidshem i den omfattning det behövs om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, fritidshem ska skyndsamt erbjudas plats. Platsen är tidsbegränsad.
En ny utvärdering av rektor/förskolechef ska göras innan platsen upphör.


Genvägen