Senast uppdaterad: 06/29/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hedens Förskola


VÄLKOMMEN TILL OSS !

 

Hedens förskola ligger i Hedens by ca 7 km utanför Boden.Vi är en enavdelningsförskola som finns i fina lokaler inne i skolbyggnaden. Vi ser det som en stor fördel att vara placerade i skolan då vi kan arbeta med den röda tråden från förskolan och ända upp till skolan. Att vara placerad i skolan gör att övergången från förskola till skola blir väldigt naturlig för barnen eftersom att de redan känner sig trygga med lokalerna och känner till pedagogerna på skolan. Vi är 17 barn (1-5 år) i vår barngrupp och här arbetar 3 förskollärare. Vi har 5 minuters promenadavstånd till en härlig skog som lockar till lek och lärande. Pedagogerna har nyligen avslutat skolverkets matematiklyft som de deltagit i under ca 2 år så vi lägger stor vikt på matematik och på språkinlärning.

Vår profil

Vår grundsyn är det kompetenta barnet. Vi strävar efter självständiga barn som tar egna initiativ till sitt eget lärande genom nyfikenhet, glädje, gemenskap, kommunikation och intresse.


Empati

Vi uppmuntrar och stärker barnens medkänsla för varandra. Barnen ska känna att de trivs, mår bra och har roligt på förskolan. En förutsättning för detta är att barnen känner sig trygga med kamraterna, pedagogerna och den lärande miljön. Vårt mål är att möta varje barn så att de får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det är viktigt att barnet känner att ”JAG” är viktig både för mig själv och för andra.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: - utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, - utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, - utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler - Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” Lpfö 98


Genvägen