Senast uppdaterad: 06/29/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Barns inflytande och föräldrasamverkan


Barns inflytande

Vi på Hedens förskola arbetar efter att vara lyhörda på barnens tankar, idéer och intressen. Det gäller att lyssna på alla barn och se till att alla barn får ta lika stor plats i gruppen. Vi utgår alltid från barnen när vi planerar vår verksamhet och  olika teman som vi arbetar med på förskolan ändras ofta när nya tankar och idéer från barnen kommer upp.

Vi vill ta vara på barnens önskemål och vara medforskande vuxna tillsammans med barnen i det pedagogiska arbetet på vår förskola. På våra samlingar och i vårt vardagliga arbete låter vi alla barnen komma till tals så att de utvecklar sin vilja att utöva inflytande och att våga. Vi tycker att det är viktigt att barnen blir sedda och bekräftade varje dag och får känna att de är delaktiga i sin vardag

Barnen ska känna att de har en meningsfull tid på förskolan och att de  får lära om demokrati i praktiken. Alla barn är unika och vi vill att alla barn ska känna att de har inflytande över sin dag. Vi har många olika aktivitetslådor som barnen får välja att sitta och arbeta med. Innehållet i dessa lådor byts ständigt ut efter barnens önskemål.

Föräldrasamverkan

Vi har  föräldramöten och utvecklingssamtal varje år där vi  träffas och samtalar med föräldrarna. Vi har en gemensam sluten facebookgrupp där vi samverkar och där alla kan komma till tals digitalt. I denna facebookgrupp dokumeterar vi även barnens dag på förskolan så att föräldrarna får stor inblick över deras barns vardag och vad de lär sig på förskolan. Det är givetvis frivilligt att delta i förskolans facebookgrupp.

 Vid behov har vi ett förskoleråd varje termin där representanter från föräldrarna, personal och förskolechef träffas och diskuterar aktuella frågor. Där kan du som förälder vara med och påverka och känna delaktighet i vår förskola.


Genvägen