Senast uppdaterad: 06/29/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Pedagogisk grundsyn och presentation


Språket och matematik

Språket genomsyrar hela vår verksamhet genom spontana samtal, lässtunder varje dag, rim, ramsor, sagopåsar, fantasi, musik, instrument, ordbilder, planerade och regelbundna språksamlingar.

Språkutvecklingen är en av de viktigaste grunderna för ett barns identitet och lägger grunden för det fortsatta lärandet. Genom att arbeta med språkutvecklingen påverkar man även den framtida skriv och läsinlärningen.

Mattehörna Skeppet

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra ” Lpfö 98

I vardagen uppkommer ständigt matematiska utmaningar och begrepp som väcker till nyfikenhet för matematik. I vår pedagogiska miljö har vi skapat en läs, skriv och mattehörna som inbjuder till språklig och matematisk utveckling. Även matematik och teknik är ett vardagligt inslag i vår verksamhet och vi har även planerade matematik och teknikträffar i vår verksamhet.

Vi pedagoger har nyligen deltagit i skolverkets matematiklyft under två år vilket givit oss kunskap och inspiration till att lägga stor vikt på matematiken på förskolan.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” Lpfö 98

Skapande

                                                    

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama ” Lpför98

Vi har en ateljé och ett pysselrum som alltid står öppet där barnen får skapa så mycket de vill. I pysselrummet arbetar barnen mycket med konstruktion och teknik och skapar och bygger med många olika material och former som finns lätt tillgängliga för barnen. Barnen tar även med olika material hemifrån ( toarullar, små kartonger, glasspinnar m.m) som de vill utveckla och skapa med på förskolan.  

I ateljén kan fantasin och färgen flöda och barnens skaparglädje och lust kommer fram. Barnen arbetar utifrån sina förutsättningar och känner stolthet och glädje över sina alster. Under skapandet övar barnen på sin finmotorik och koordination. Det är viktigt att barnen får uttrycka sig kreativt eftersom att det bearbetar intryck, tankar, känslor och upplevelser som ständigt uppkommer i barnets vardagn

Den fria leken

Vi värnar om den fria leken som är en väldigt viktig del under dagen. I den fria leken lär sig barnen om hur världen fungerar genom att de kan leva sig in i olika fantasiroller. Barnen leker sin verklighet, utvecklar sitt tankesätt och bearbetar händelser runt omkring dem. I leken får de lov att låtsas och det är tillåtet att "prova" sina känslor.

I den fria leken får baren möjlighet att uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Barnen lär sig demokrati, solidaritet och att hantera det sociala samspelet. Leka är roligt och lärorikt !    

 

Denna dikt (författare okänd) är något som sammanfattar lekens betydese för lärande och utveckling på ett bra sätt tycker vi .

Dubbelklicka för att välja denna bild Dubbelklicka för att välja denna bild   

" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära " Lpfö98

Livsstil och hälsa

 

Vi är Grön flagg-certifierade och som område har vi valt livsstil och hälsa. Vi är ute varje dag med barnen, äter mycket frukt och grönsaker och uppmanar barnen att smaka .

Vi har nära till skogen och vi går gärna dit på utflykter när tillfälle ges. I våra temaarbeten har vi ofta skogsbesök som en del av planeringen för våra teman. I år har vi bland annat arbetat med tema årstider och då har vi besökt "småtomtarna i skogen". 

Efter lunchen ges det möjlighet för en stunds vila och avkoppling för alla barnen. Då får barnen arbeta i lugn och ro med våra aktivitetslådor och vi delar upp barnen i mindre grupper för att hålla nere ljudnivån. 

Portfolio

Hela vår verksamhet dokumenteras i barnens egna portfolipärmar som vi delat in i kategorierna ”Jag själv”, ”Jag skapar”, ”Jag lär mig”, och ”Jag leker”.

Portfolion är till för att visa barn, föräldrar och pedagoger barnets positiva utveckling och vad barnet är bra på. Portfolioarbetet bygger på vår grundsyn  ” det kompetenta barnet”.   Genom portfolion får barnet ökat självförtroende, barnet känner ”jag är bra”, ”jag kan”. De får en konkret bild av sin utveckling, tid att reflektera och se sitt eget lärande och en pärm med dokumentationer att visa och vara stolt över. Barnen samtalar med varandra och tittar även tillsammans i varandras pärmar , de lär av varandra.

Portfolion är en skattkista fylld med möjligheter. Ett sätt att skörda segrar och framgångar, att få visa sina bästa intentioner och blicka framåt mot nya mål”

.


Genvägen