Senast uppdaterad: 08/02/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rektor har ordet


Välkommen till Hedens förskola !

På Hedens skola är vi mycket stolta över vår förskoleavdelning. Här arbetar tre kompetenta och engagerade pedagoger med att skapa utmanade lärandemiljöer som fungerar som en "extra pedagog". Allt sker i ett varmt tillåtande klimat, där pedagogernas medvetna val alltid utgår från barnens intressen, vilket ger motiverade och intresserade barn.

Målet med verksamheten är att barnen utvecklar kompetens till att klara sig själv, får självinsikt och samtidigt förstår sin omvärld. Som förälder vill vi att du ska känna dig trygg med den verksamhet vi erbjuder dig och ditt barn, där allt utgår från de nationella styrdokumenten som Lpfö98.

Du är alltid välkommen till mig eller mina medarbetare med dina funderingar och tankar om vår verksamhet och vart vi är på väg med vårt pedagogiska arbete och engagemang.

Välkommen till oss!

Maria Larsson-Palo, förskolechef/rektor

 


Genvägen