Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Verksamheten sommar


Verksamhet under juni, juli och augusti

Verksamheten under juni, juli och augusti månad inom förskola och fritidshem, bedrivs genom att ett begränsat antal förskolor och fritidshem har öppet för verksamhet.
Barn och elever som har plats i förskola eller fritidshem har rätt till minst fyra veckors samman- hängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår. Barn och elever har rätt till ”sommarförskola” eller ”sommarfritids” om vårdnadshavare förvärvsarbetar under den perioden. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl.


Genvägen