Senast uppdaterad: 12/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förskoleklass


Vi vill att alla barn ska känna ge­menskap och delaktighet, därför är värdegrunds­arbete viktigt och att alla barn känner sig trygga. Under detta år får ditt barn lära kän­na elever och personal i skolan vilket är en bra förberedelse inför skolstarten. En dag i förskoleklass är cirka fem timmar. Vi ser gärna att ditt barn är med i verksamheten alla dagar även om förskoleklassen är frivillig.

Förskoleklass blir obligatorisk från och med höstterminen 2018 för alla barn som fyller 6 år 2018. Detta innebär att barnet har skolplikt från 6 års ålder men fullgör denna plikt i förskoleklass.

Av denna anledning kommer erbjudande inte att skickas ut till vårdnadshavare.

Vårdnadshavare kommer i stället att få ett placeringsmeddelande till den skola som ligger i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört.

Om du önskar en skola utanför upptagningsområdet måste ansökan Byte av skola göras via kommunens e-tjänster.

Glöm inte att göra ansökan till fritidshem om du har behov av det.

Besök på skolan

Under våren inbjuds barnen till besök på skolan för att de ska känna sig trygga och välkomna när de börjar förskoleklass till hösten. Besöken kan variera i omfattning mellan olika områden.

Informationsträff

Vi inbjuder till en informationsträff i slutet av januari eller början av februari där ni får möta rektor, lärare och fritidspedagoger. Personalen berättar om skolan och svarar på de frågor ni har och ni får möjlighet att se skolans lokaler. Inbju­dan skickas ut via post.

Fritidshem  

För att du ska kunna söka plats på fritidshem ska du som vårdnadshavare arbeta eller stude­ra minst 50 %. Fritidshemmet är öppet före och efter skoltid samt lovdagar.

Inskolningen till fritids­hem börjar tidigast måndag v.32. Uppsägning av din förskoleplats sker med automatik fredag v.31 om du som vårdnadshavare inte sagt upp den tidigare. Tänk på att det är en månads uppsäg­ningstid.

 

 


Genvägen