Senast uppdaterad: 03/23/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ansök till kommunal fritidshem


@microsoft

Fritidshem

För barn i åldern 6 - 12 år erbjuds fritidshem och pedagogisk omsorg (dagmamma). 


Du kan ansöka om plats via kommunens e-tjänster - Fritidshem

Efter ansökan och placering i kö får du användaruppgifter och kan då administrera dina uppgifter via den internetbaserade tjänsten t.ex. inkomstuppgifter, telefonnummer, scheman mm.

                                                                                                                  

Riktlinjer

Förtur enligt Skollagen 2 a kap. 9 § beviljas på följande grunder:
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.
Platsen tidsbegränsas.

Ytterligare information kan erhållas av placeringsassistenterna.

Margot Hjälte Ruthqvist      Tel: 0921-622 66
Greta Mannberg                 Tel: 0921-623 33

 Genvägen