Senast uppdaterad: 02/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elevhälsoteam


Elevhälsoteamet på Stureskolan

Består av skolledning, skolsköterska, kurator och specialpedagoger. Skolläkare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare samt representant från socialtjänst tillkallas vid behov. Elevhälsoteamet ska bidra till att höja personalens kompetens i elevhälsofrågor samt fungera stödjande för personal och föräldrar i elevhälsoärenden. 


Genvägen