Senast uppdaterad: 09/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Specialpedagogerna på Stureskolan


Specialpedagogerna på Stureskolan

Vi är fem specialpedagoger som arbetar tillsammans med övriga lärare och ledning för att kunna erbjuda en god lärmiljö för alla elever. Vi gör pedagogiska utredningar, kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram. Framtagande av förslag på anpassningar inom klassens ram både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi handleder arbetslag och enskilda lärare och fungerar som ett ”bollplank” kring pedagogiska frågor och dilemman.  Vi arbetar med skolutveckling, kvalitetsanalyser av verksamheten och fortbildningsinsatser för lärare.

Vi erbjuder handledande samtal med elever som är i behov av att strukturera upp skolarbetet. Tar fram andraspråkselevers behov av studiehandledning på modersmål och utarbetar schema för modersmålslärarna och studiehandledarna.

Vi samarbetar med externa aktörer som Centrala Elevhälsan, socialtjänsten, BUP, NEP med flera.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss.

Berit Barchéus / Arbetslag Röd                                                       

Tel: 0921-620 32                                                                            

berit. barcheus@boden.se                                                                                                                                                                                  

Sandra Sjögren/Arbetslag Blå

Tel: 0921-620 32

sandra.sjogren@boden.se  

Laura Ximena Brännström/ Arbetslag Grön                              

Tel: 0921-620 07                                                                                    

laura.ximena-brannstrom@boden.se                                         

 

Anna Thorsson/ Arbetslag Gul

Tel: 0921-620 07

anna.thorsson@boden.se

Simon Rautila/ Arbetslag Lila

Tel: 070- 62016 53 

simon.rautila@boden.se 


    Genvägen