Senast uppdaterad: 12/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Synpunkter och klagomål


Synpunkter och klagomål

  Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på skolan. 

Så här gör du:

1. Vänd dig i första hand till ansvarig rektor. Kontaktuppgifter finns under länken ”Kontakta oss”. Beskriv det du inte är nöjd med. Kom ihåg att lämna namn och telefon så vi kan kontakta dig.

Vi tar emot ditt klagomål och inom 2 veckor får du en återkoppling från verksamheten.

2. I andra hand eller om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått kan du lämna dina klagomål via http://www.boden.se/bodens-kommun/etjansterochminasidor_synpunktensynpunkter/. Klagomål lämnas efter det vidare till närmast överordnad chef för den verksamhet ditt klagomål berör.

 

 


Genvägen