Senast uppdaterad: 12/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Torpgärdsskolans ABC


Torpgärdsskolans ABC för föräldrar

Allergier. Det är förbjudet att använda starka dofter i skolans lokaler. Parfym, hårspray, deodorant som sprayas lämnas hemma. Köp parfymfria alternativ om ditt barn behöver. Nötter får er medtas till skolan. Om du har pälsdjur hemma se till att barnens kläder är hårfria. Lär ditt barn att inte gosa med djuren innan barnet går till skolan.

Besök gärna skolan. Alla föräldrar är välkomna till skolan, men vi vill att ni kontaktar läraren innan och kommer överens så att det passar verksamheten. Om du som förälder vill äta lunch, kostar det 65 kr. Ta med kontanter.

  1. Alla elever i åk 4 får inloggningar till intranätet för att kunna logga in och spara sina arbeten på datorerna.
  2. Förskoleklass A (Kometen), 1A och 2A går på Kometens fritids. Förskoleklass B (Galaxen), 1B och 2B går på Galaxens fritids. Kometen och Galaxen har sina fritidslokaler i Torpgärdans förskolas lokaler. Åk 3 och uppåt går på Stjärnans fritids som finns i samma hus som Matteuskyrkan. Ansökan till fritidsplats hittar du här: https://boden.siriusit.net/fritidshem/

Hemsidan för Torpgärdsskolan uppdateras fortlöpande. Där finns allmän information om skolans verksamhet, däribland skolans likabehandlingsplan och skolans ordningsregler. http://www.boden.se/bodens-kommun/utbildning_barnochungdom616ar_kommunalagrundskolor_torpgardsskolan

Idrottsundervisning och friluftsdagar. Alla elever ska delta i planerade aktiviteter. Om Ditt barn är i skolan ska det även delta i alla planerade aktiviteter – efter sina förutsättningar.

Kläder till skolan. Vi är ute alla raster och vill att eleverna har kläder efter väder varje dag! Extra kläder, skolväska och inneskor/sockar kan vara bra att ha med sig.

Kontaktuppgifter uppdaterar vårdnadshavare varje år. Byter du telefonnummer eller mailadress under läsåret – kontaktar du din mentor och

 

Kulturskolan. Vårdnadshavarna skickar in en ansökan för sitt barn. Läs mer på http://www.boden.se/bodens-kommun/utbildning_barnochungdom616ar_kulturskolan

Ledighet – riktlinjer och ansökan. Ansökan om ledighet, för elever där föräldrarna har gemensam vårdnad, måste undertecknas av bägge vårdnadshavarna. Ledigheter handläggs av klasslärare som har rätt att bevilja ledigheter för sammanlagt 10 dagar per läsår. Ledigheter överstigande 10 dagar beviljas som regel inte, men ska tillstyrkas eller avslås av klasslärare som sedan överlämnar ärendet till rektor för beslut. Läraren förbereder lämpliga hemuppgifter inför beviljad ledighet.

http://www.boden.se/bodens-kommun/utbildning_barnochungdom6-16ar_riktlinjerforledighetsansokan

Om elever i förskoleklass ska vara lediga – meddelas förskollärare innan ledigheten påbörjas.

Läsning – läs mycket med ditt barn.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22362166.ab

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2016/04/20/varfor-ska-jag-lasa-bocker/

Mobiltelefoner: Skolan ansvarar inte för mobiltelefoner som tas med till skolan. Eleverna får använda mobiltelefon om läraren tillåter det.

Modersmålsundervisning:Ansök senast 1 maj för höstterminen och senast 1 december för start vårterminen. Undervisningen anordnas i mån av efterfrågan och tillgång till modersmålslärare. Blanketter hittar du här: http://www.boden.se/db/web/external.nsf/0/6835B48975D0BFC3C1257F76003E4707/$file/Anm%E4lan%20till%20modersm%E5lsundervisning.pdf

Omdömen: Omdömen och planeringar som rör ditt barn finns i Schoolbook (se Schoolbook)

Riddarskola med innehållet etik och moral genomförs i åk 4. Undervisningen är i kyrkans lokaler. Mer info kommer via klassens mentor.

Schoolbook Här hittar ni information om hur man loggar in, sjukanmäler och använder schoolbook: https://www.youtube.com/watch?v=iLHEnOm4Bc4

Sjukanmälan, tandläkarbesök anmäls i Schoolbook. I nödfall – ring 0921-624 96 mellan 8:00 - 8:15. Om en elev inte kommer till skolan inom 30 min efter skolan börjat – eftersöker vi eleven. I första hand ringer vi vårdnadshavarna. Det kan hända att vi ringer dig trots att du har sjukanmält ditt barn i Schoolbook. Detta är för att vi ibland har vikarier som inte har tillgång till Schoolbook.

Skolmatsedel för Bodens kommuns skolor hittar du här: http://www.aivomenu.se/ShowMenu.aspx?MenuId=13&lang=sv-SE

Specialkost/intyg: Elever som behöver specialkost ska lämna in ett intyg med målsmans underskrift. Om specialkosten inte efterfrågas, utan att orsak meddelats, upphör den att lagas efter 7 dagar. Specialkost söker du i första hand via Bodens kommuns e-tjänst. Specialkostblankett http://www.boden.se/bodens-kommun/utbildning_maltiderkostavdelningenspecialkostskoleleverbodenskommun.

Behovskost: Vårdnadshavare/skolsköterska skriver ett specialkostintyg. Skolsköterskan tar därefter en skolmatsedel och stryker tillsammans med eleven mat som barnet inte kan äta. Därefter skickas intyget till Helena Darsbo. Ny ansökan ska göras inför varje termin.

Verksamhetsråd genomförs 2 gånger per termin där rektor, föräldrar och elever samt representanter från personal medverkar. I varje klass väljs en föräldrarepresentant och en ersättare.

Öppningar/stängningar på skolan Skolan öppnar kl 8:00 och stänger kl 15:00. Om ditt barn behöver tillsyn före kl 8:00 och efter skoldagens slut måste ni ansöka om fritidsplats. Länk till fritidsansökan hittar ni här: https://boden.siriusit.net/fritidshem/

Övningsskola: Torpgärdsskolan är en av två övningsskolor i Bodens kommun. Det innebär att vi har ansvar för en del av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen vid Luleå universitet. LU-lärarna (lokala utbildare) handledar ett flertal studenter från Luleå universitet varje läsår.


Genvägen